Sekce klinické psychologie

Sekce klinické psychologie se zabývá psychodiagnostikou, psychoterapií a klinicko-psychologickým poradenstvím, je zaměřena na dospělé pacienty. Tradičně nejužší je spolupráce s psychiatrickým a neurologickým oddělením, zároveň však ÚLPO provádí konziliární činnost a na vyžádání mohou psychologové navštívit pacienta na kterémkoli oddělení ÚVN. Ústřední lékařsko psychologické oddělení se věnuje jak hospitalizovaným, tak i ambulantním pacientům. Sekce klinické psychologie se podílí také na klinicko-psychologickém výzkumu, na vývoji nových psychodiagnostických nástrojů. Probíhají zde semináře v rámci specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie, které vedou školitelé IPVZ.

Sekce klinické psychologie provádí:

 • Psychodiagnostické vyšetření pro hospitalizované i ambulantní pacienty ÚVN
 • Psychoterapeutické služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty v souladu s uznávanými psychoterapeutickými směry
 • Psychodiagnostické a psychoterapeutické služby na doporučení jiných zdravotnických zařízení
 • Akutní krizová intervence
 • Individuální a skupinový nácvik relaxačních technik
 • Trénování kognitivních funkcí
 • Klinická hypnóza
 • EEG biofeedback

Psychologové - kontakty

 

Sekce expertizní psychologie

Sekce expertizní, výběrové psychologie se speciálně zabývá komplexní psychodiagnostikou při posuzování psychické způsobilosti osob pro náročné profese. Od roku 1995 má pracoviště k dispozici dva vyšetřovací sály pro skupinové vyšetření a jedno individuální pracoviště, vybavené nejmodernějším technickým zařízením. Výběr osob do vojenských profesí, včetně řidičů, se na oddělení provádí od 60. let minulého století a dosud představuje podstatnou část jeho činnosti. Psychologické oddělení ÚVN proto v oblasti personálního výběru, psychologie práce, personální a dopravní psychologie získalo bohaté zkušenosti, které uplatňuje také při vývoji a ověřování nových psychodiagnostických metod, technickém rozvoji psychologických softwarových programů, účasti na vědecko-výzkumných pracích. Na oddělení pracují psychologové s akreditací Ministerstva dopravy k provádění dopravně psychologického vyšetření.

Na oddělení se provádí:

 • Psychologické vyšetření žadatelů o vstup do Armády České republiky
 • Psychologické vyšetření žadatelů o vstup do aktivních záloh Armády České republiky
 • Posuzování psychické způsobilosti pro výkon speciálních profesí v Armádě České republiky, včetně zahraničních misí
 • Psychologický výběr v oblasti managementu
 • Psychologické testy při výběrových řízeních
 • Dopravně-psychologické vyšetření pro řidiče všech kategorií
 • Posuzování psychické způsobilosti u pracovníků v oblasti jaderné bezpečnosti

Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
Recepce - objednávání pacientů

Telefon: +420 973 203 463
Další údaje:

budova A3, 1. patro