PhDr. Jiří Klose, Ph.D.

 

alt

 

Vzdělání:

2009 Ph.D., FF UK, Praha
2008 Osvědčení o registraci k výkonu zdravotnického povolání, MZ ČR
1989 Postgraduální studium- speciální průprava pro výkon práce ve zdravotnictví, IPVZ Praha
1987 Rigorosum PhDr., FF UK, Praha
1984 Klinická psychologie, FF UK, Praha


Profesní historie:

 • Od roku 1992 do současnosti zastává funkci primáře Ústředního lékařsko psychologického oddělení ÚVN - VFN Praha.
 • Od roku 1994 opakovaně jmenován hlavním odborníkem OVZ MO ČR pro obor klinická psychologie.
 • V r. 2010 jmenován členem poradního orgánu- GRÉMIA Ředitele ÚVN - VFN Praha.
 • V r. 2012 jmenován členem Etické komise ÚVN - VFN Praha.

 

Odborná angažovanost:

 • Soudní znalec obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie
 • Komora soudních znalců ČR
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká psychiatrická společnost
 • Česká společnost pro psychoterapii
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Unie psychologických asociací ČR
 • Asociace klinických psychologů ČR
 • Asociace vojenských psychologů ČR
 • American Psychological Association, USA
 • International Society for Traumatic Stress Studies, USA
 • NATO, Research and Technology Organisation, Human Factors and Medicine Panel
 • NATO COMEDS, Committee for Medical Services, Military Mental Health Expert Panel

 

Ocenění:

 • Resortní vyznamenání za službu v ozbrojených silách ČR
 • Vyznamenání za účast v zahraniční misi v Afghánistánu

 

Grantová činnost:
1. „BOJSTRES- Bojový stres – dopady na příslušníky misí AČR v podmínkách zahraničních misí“. Projekt obranného výzkumu MO ČR.
Hlavní řešitel: PhDr. Jiří Klose, Ph.D. Termín: 2009-2011.

2. „Dlouhodobé neuropsychologické dopady léčby aneurysmat dle volby léčebné modality“. IGA, č. NR 9640-4.
Hlavní řešitel: prof. MUDr. V. Beneš, DrSc., spoluřešitelé: PhDr. J. Koblihová, PhDr. J. Klose a další. Termín: 2008-2011.

3. „DIAGNOSTIKA- Diagnostika kognitivních funkcí, vývoj nového psychodiagnostického nástroje“. Projekt obranného výzkumu MO ČR.
Hlavní řešitel: PhDr. Jiří Klose. Termín: 2007-8.

4. „MODERÁTOR- Moderátory zdraví a zvládání stresu u účastníků zahraničních misí“. Projekt obranného výzkumu MO ČR.
Hlavní řešitel: PhDr. J. Klose. Termín: 2005-7.

5. „Kvalita života nemocných po subarachnoideálním krvácení a léčbě aneurysmat“. IGA č.: NR 8128-3.
Hlavní řešitel: prof. MUDr. V. Beneš, DrSc., spoluřešitelé: Dr. J. Koblihová, dr. J. Klose a další. Termín: 2004-6.

6. „Stress and Psychological Support in Modern Military Operations“. NATO, Research and Technology Group (RTG),  Human Factors and Medicine Panel (HFM) HFM 081 - RTG 020.
Hlavní řešitel jmenovaný národním koordinátorem za ČR: PhDr. J. Klose. Termín: 2002-6.

7. „The cognitive functions diagnosis in human-computer collaboration environment“. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), Department of Defense, USA.
Hlavní řešitelé: Mgr. P. Král, PhDr. J. Klose. Termín: 2001-4.

8. „PTSD, parciální PTSD, prevalence u vojáků působících v oblasti konfliktu a katastrof, její diagnostika, její psychologické a neurobiologické koreláty a její léčba“. OVOT MO AČR.
Hlavní řešitel: MUDr. V. Tichý, spoluřešitelé: PhDr. J. Klose, Mgr. P. Král. Termín: 2001-2004.

9. „Diagnostika specifických poruch osobnosti“. IGA 6800-3.
Hlavní řešitel: PhDr. M. Preiss. Spoluřešitel: PhDr. J. Klose. Termín: 2002-2004.

10. „Psychické následky proběhlého subarachnoideálního krvácení a léčby aneurysmat“. IGA, NF 6616-3.
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. V. Beneš, DrSc. Spoluřešitelé: PhDr. J. Klose, PhDr. M. Preiss, PhDr. J. Koblihová a další. Termín: 2001-3.

11. „Vliv toxoplasmosy gondii na změny osobnosti a psychomotorického tempa“. GAUK-107/1999 a J13/981131-B4.
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. J. Flégr, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. J. Klose, PhDr. M. Preiss. Termín: 2000-2003.

 

Osvědčení:

2012 Akreditace MD ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření
2012 Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Dopravní psychologie v rámci PGS na VŠAPs, Praha
2010 Udělení Akreditace MZ ČR pro uskutečňování teoreticko-praktické a praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie
2011,2008 Osvědčení o registraci k výkonu zdravotnického povolání

 
Publikační činnost:

 • 3 odborné psychodiagnostické manuály celostátní působnosti
 • Sborníky:  20 abstrakt z konferencí v zahraničí, 21 abstrakt z konferencí v ČR
 • Časopisy: 10 přehledných článků (jako 2. autor), z toho 4 zahraniční