Ústřední lékařsko – psychologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice spolupracuje a podílí se na výzkumech v oblasti dopravy a angažuje se také v rámci projektů Armády České republiky.

V oblasti expertizní psychologie se podílí na:

 • vývoji nových diagnostických metod v rámci spolupráce se společností  Hogrefe – Testcentrum
 • výzkumu vlivu toxoplasmózy na psychickou výkonnost s Přírodovědeckou Fakultou Univerzity Karlovy.

V oblasti dopravní psychologie na:

 • výzkumu zrakového vnímání a pozornosti řidiče
 • posouzení informační zátěže řidiče
 • zjišťování rizikového chování řidičů
 • problematice rehabilitačních opatření pro problematické řidiče
 • posuzování způsobilosti k řízení v závislosti na věku


V rámci expertizní činnosti pro Armády České Republiky na:

 • diagnostice posttraumatických poruch u vojáků, kteří se vrátili ze zahraničních misí
 • výzkumu motivace žadatelů o profesi vojáka z povolání.


V oblasti klinické psychologie se mimo jiné podílí na:

 • sledování kognitivního deficitu u pacientů se zúžením karotid a cévními malformacemi
 • grantu Neurochirurgické kliniky UVN zabývajícím se psychologickou problematikou aneurysmat mozkových cév
 • sledování efektivity tréninku kognitivních funkcí
 • spolupráce s neurochirurgickou klinikou – sledování kognitivního výkonu pacientů s normotenzním hydrocefalem před a po neurochirurgickém zákroku