Asistenční společnost Global Assistance věnovala Ústřední vojenské nemocnici v Praze dva plicní ventilátory a anesteziologický přístroj v hodnotě téměř 1,5 milionu Kč. K symbolickému předání došlo dnes na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny za účasti Ing. Marka Jaroše, předsedy představenstva Global Assistance a přednosty kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Tomáše Tylla, Ph.D.

Marek Jaroš potvrdil, že se nejedná o jednorázovou aktivitu, ale o navázání dlouhodobé spolupráce: „S Ústřední vojenskou nemocnicí spolupracujeme v oblasti medické asistence. Když jsme v průběhu koronavirové pandemie zjistili, že v českých nemocnicích je nedostatečná kapacita plicních ventilátorů, rozhodli jsme se dva přístroje pro ÚVN pořídit. Vybavení jsme ještě doplnili o anesteziologický přístroj Zeus IE a doufáme, že se jedná o počátek naší rozsáhlejší spolupráce.

Přístroje, které jsme obdrželi, znamenají navýšení specifického segmentu intenzivní péče, což je za stávající situace klíčové. Jedná se o přístroje technologicky vyspělé, díky čemuž můžeme poskytovat péči na velmi vysoké úrovni. V neposlední řadě je pro nás velmi příjemné, že se jedná o techniku, kterou dobře známe a nebude tak pro nás problém zapojit ji do provozu ihned. Lidsky je pro mne velmi milé vědět, že se na zdravotníky i naše pacienty myslí a je ochota nám pomoci. Za započatou spolupráci jsme velmi vděčni a těšíme se na další,“ uvedl přednosta KARIM Tomáš Tyll.