Od prvních dnů, kdy se v Česku vyskytl nový typ koronaviru SARS-CoV- 2, se Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha zapojuje významně do všech aktivit vedoucích ke zvládnutí pandemie nového typu koronaviru.

Jako jedna z prvních v ČR zahájila ÚVN činnost Odběrového centra pro PCR testování na přítomnost nového typu koronaviru, léčí pacienty s onemocněním covid-19, vyrábí rekonvalescentní plazmu, 27. prosince 2020 jako jedna z prvních v republice zahájila očkování proti onemocnění covid-19. Za podpory Ministerstva obrany stále pracuje na zlepšování podmínek pro péči o pacienty i pro práci svého personálu. Nemocnice zavedla nové systémy, dovybavila se moderními přístroji a technologiemi, trvale doplňuje zásoby ochranných prostředků.

„Již v létě při prvních signálech nástupu druhé vlny epidemie bylo jisté, že nový typ koronaviru tu není na krátkou dobu a že bude potřeba provozovat Odběrové centrum ÚVN celoročně. Proto jsme hledali řešení, jak zajistit trvale vhodné prostředí. Za významné podpory našeho zřizovatele se podařilo zajistit komplex kontejnerů, kam bude Odběrové centrum ÚVN přemístěno. Již v současnosti mají kontejnery své plné využití, neboť od 27. prosince zde probíhá vakcinace proti covid-19 “ přibližuje ředitel ÚVN prof. Zavoral.

„Jsem rád, že se Ministerstvu obrany ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a státním podnikem Vojenský technický ústav úspěšně podařilo vytvořit koncept mobilních kontejnerů. Tento modulární systém je určený pro celoroční použití a může být libovolně rozšířen či duplikován na jiném místě. Lze jej použít k více účelům v rámci krizového řízení, tak, jako je nyní například využívá ÚVN jako místo pro aplikaci vakcíny proti covid-19, “ uvádí ministr obrany Lubomír Metnar.

„Přestavbou skladových kontejnerů na odběrová místa pro testování na covid-19, případně k dalšímu využití, se technicky podílíme na zvládnutí aktuální pandemie. Jedná se o další příklad efektivní spolupráce státního podniku a vojenské nemocnice,“ říká ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva a doplňuje, že výhodou systému je rovněž jeho vysoká mobilita a poměrně rychlá instalace.

Vojenský technický ústav s. p. provedl technické zhodnocení šesti armádních skladových kontejnerů ISO 1C. Po několikatýdenních úpravách spočívajících například v osazení vchodových dveří, včetně bezbariérového vstupu pro vozíčkáře, montáži elektrických rozvodů, osvětlení a klimatizace nebo v zateplení interiéru izolačními panely, byla vytvořena tři odběrová místa, každé sestavené ze dvou kontejnerů. Pro testované, očkované i personál je k dispozici výrazně komfortnější prostředí, a to i pro případ velmi nepříznivých klimatických podmínek.

Komplex šesti upravených kontejnerů se stane na přelomu ledna a února centrem, kde budou soustředěna všechna dosavadní odběrová místa ÚVN na testování SARS-CoV-2. V současnosti zde probíhá vakcinace proti onemocnění covid-19.