Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2017:

a) Počet podaných žádostí o informace:  12
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  1

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  1

c) Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:  0

e) Počet stížností podaných podle §16a:  0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

    1 žádost odložena z důvodu nezaplacení požadované úhrady
    1 žádost odložena z důvodu neposkytnutí požadovaného upřesnění

 

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.


Odpovědná osoba: plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. – náměstek ředitele

 

pdf Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (456 KB)