Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2019:

  1. Počet podaných žádostí o informace:  5
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

  3. Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.

  4. Výčet poskytnutých výhradních licencí:  0

  5. Počet stížností podaných podle §16a:  0

  6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ---


Ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.


Odpovědná osoba: plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. – náměstek ředitele

pdf Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (424 KB)