Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2023:

  1. Počet podaných žádostí o informace:  24
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

  2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0

  3. Neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.

  4. Výčet poskytnutých výhradních licencí:  0

  5. Počet stížností podaných podle §16a:  0

  6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 1 žádost  odložena z důvodu §14 odst. 5 písm. a), 3 žádosti odloženy z důvodu §14 odst. 5 písm. c).

 

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.

 

Odpovědná osoba: mjr. PhDr. Lukáš Miklas, MBA – vedoucí Odboru právního