Pro pacienty léčené na jiných odděleních poskytují lékaři Kliniky infekčních nemocí konziliární vyšetření na ambulanci i u lůžka.

Vedle prvotního cíle pomoci infekčně nemocnému prosazují uplatnění ekologických hledisek v antibiotické léčbě za účelem potlačování výskytu rezistentních mikroorganismů v lidské populaci i ve zdravotnických zařízeních. Jde o princip tzv. správné antibiotické praxe, v západní Evropě známé jako „antimicrobial stewardship“. Infektologické konzilium má nezpochybnitelnou úlohu v diferenciálně diagnostické rozvaze, v indikaci pomocných vyšetření a při volbě racionální empirické i cílené antimikrobiální terapie.

Konzilium či telefonickou konzultaci lze vyžádat na telefonu 702 189 450 (pouze pro lékaře).


Nabízíme konzilia a konzultace týkajících se zejména těchto témat:

 • nejasné horečnaté stavy
 •  antibiotická terapie (empirická a cílená)
 • lymeská borrelióza a jiné nemoci přenášené klíšťaty
 • neuroinfekce
 • herpetické infekce
 • virové hepatitidy
 • parazitární onemocnění
 • infekční onemocnění cestovatelů – importované nákazy
 • očkování a poradenství před cestou do rizikových oblastí
 • respirační infekce
 • infekce trávicího traktu
 • infekce močových cest
 • infekce kůže a měkkých tkání
 • infekční endokarditidy
 • infekce kostí a kloubů
 • exantémové infekční nemoci
 • vybrané otázky pohlavně přenosných nemocí a infekce HIV