Publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem 2015-2018:

  
HOLUB M., DŽUPOVÁ O., RŮŽKOVÁ M., STRÁNÍKOVÁ A., BARTÁKOVÁ E., MÁCA J., BENEŠ J., HERWALD H., BERAN O. Selected Biomarkers Correlate with the Origin and Severity of Sepsis. MEDIATORS OF INFLAMMATION 2018, nestránkováno. ISSN 0962-9351. DOI 10.1155/2018/7028267, IF 3,549.

MÁCA J., SKLIENKA P., REIMER P., HOLUB M. Nová definice sepse (Sepsis-3): cíle, přednosti a kontroverze. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2018;67(1):36-43. ISSN 1210-7913, IF 0.268.

MÁCA J., HOLUB M., BURŠA F., IHNAT P., REIMER P., ŠVAGERA Z., BURDA M., ŠEVČÍK P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study. APMIS 2018;126(2):152-9. ISSN 0903-4641. DOI 10.1111/apm.12798,    IF 2.026

ARIENTOVÁ S. - BERAN O. - ŠTEFAN M. - ČURDOVÁ M. - HOLUB M. Bakteriémie vyvolaná Staphylococcus aureus - význam správného přístupu k diagnostice a léčbě. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2018;67(2):88-91. ISSN 1210-7913, IF 0.268.    

MÁCA J., BURŠA F., ŠEVČÍK P., SKLIENKA P., BURDA M., HOLUB M.: Alarmins and Clinical Outcomes After Major Abdominal Surgery - A Prospective Study.        JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY 2017, Vol. 30, s. 152-161. ISSN 0894-1939, IF 1.532.

MÁCA J., JOR O., HOLUB M., SKLIENKA P., BURŠA F.: Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. RESPIRATORY CARE 2017, Vol 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324, IF 1.733.

HOLUB M.: Případ časné neurosyfilis s neurokognitivní poruchou. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRUGIE 2017, Vol. 80, s. 717-718, ISSN 1210-7859, IF 0.368.

HAVLÍČKOVÁ M., LIMBERKOVÁ R., SMÍŠKOVÁ D., HERRMANNOVÁ K., JIŘINCOVÁ H., NOVÁKOVÁ L., LEXOVÁ P., KYNČL J., ARIENTOVÁ S., MAREŠOVÁ V.: Mumps in Czech Republic in 2013: Clinical characteristics, mumps virus genotyping and epidemiological links. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2016, Vol. 24, č. 1, s. 22-28. ISSN 1210-7778, IF 0.525.

KUBÁNKOVÁ M., NĚMEČEK V., CHALUPA P., MIHALČIN M., VAŠÍČKOVÁ P: Virus hepatitidy E. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2016, Vol. 65, č. 1, s. 4-14. ISSN 1205-451X, IF 0.268.

ŠTEFAN M., KLIKA D., CHRDLE A., SMEJKAL P., HOLUB M.: Lemierre´s syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2016, Vol. 49, s. 67, ISSN 1201-9712; IF 2.229.

CHALUPA P., DAVIDOVÁ A., BERAN O., ARIENTOVÁ S., BOŠTÍK P., KAPLA J., KONDĚLKOVÁ K., PLÍŠEK S., HOLUB M.: Effect of antiviral treatment of chronic hepatitis C on the frequency of regulatory T cells, T-cell activation, and serum levels of TGF-beta. APMIS 2016, Vol. 124; číslo 8; s. 711-8. ISSN 1600-0463; IF 1.933.

HOLUB M., ZLÁMAL M., TYLL T., HAVLÍČEK R., NAVRÁTIL P., SMEJKAL P.: Případ závažného průběhu HIV-1 meningoencefalitidy a lues secundaria. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRUGIE 2016, Vol. 112, číslo 6; s. 1– 4, ISSN 1210-7859, IF 0.209.

TYLL T., BÍLKOVÁ M., REVINOVÁ A., MÜLLER M., ČURDOVÁ M., ZLÁMAL M., HOLUB M.: Syndrom toxického šoku. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 4, s. 210-20, ISSN 1205-451X, IF 0.268.

BERAN O., KODYM P., MALÝ M., DAVIDOVÁ A., REINVARTOVÁ G., JILICH D., HOLUB M., ROZSYPAL H.: The Effect of Latent Toxoplasma gondii Infection on the Immune Response in HIV-Infected Patients. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2015; Volume 2015, Article ID 271842, nestránkováno, 7 pages. ISSN  2314-6133. IF 2.134. 

VRBOVSKÁ V., CHALUPA P., STRAKOVÁ P., HUBÁLEK Z., RUDOLF I.: Onemocnění člověka způsobená hantaviry – stále opomíjené zoonózy? EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 4, s. 188-196. ISSN 1205-451X, IF 0.268.

CHALUPA P., HOLUB M., DAVIDOVÁ A., ARIENTOVÁ S., BERAN O.: Imunitní odpověď v patogenezi infekce virem hepatitidy C. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 4, s. 198-203. ISSN 1205-451X, IF 0.268.

HOLUB M., BERAN O., DŽUPOVÁ O., ROZSYPAL H.: Případ tuberkulózní meningitidy s perzistující CD4+ T lymfocytopenií. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE 2015, Vol. 64, číslo 1, s. 20-3, ISSN 1205-451X, IF 0.268.

 

Ostatní recenzované publikace 2016-2017:

BARTOVSKÁ Z., ZLÁMAL M., MURÍNOVÁ I., TYLL T., HOLUB M. Případ pacienta s AIDS a pneumocystovou pneumonií komplikovanou cytomegalovirovou pneumonitidou. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2018;24(1):10-13. ISSN 1211-264X.
    
ŠTEFAN M., VOJTĚCH J. Antibiotická terapie v graviditě. ČESKÁ GYNEKOLOGIE 2018;83(1):70-80. ISSN 1210-7832.

BARTÁKOVÁ E., NOVOTNÝ P., BLAHUTOVÁ M., HOLUB M., TYLL T. Calprotectin a calgranulin C v krvi u polytraumatizovaných pacientů. ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2018; 29(4):193-200. ISSN 1214-2158.

HOLUB M. Definice sepse a septického šoku. KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS 2018; 26(2):76-78. ISSN 1210-7921.

HOLUB M. Zpráva z kongesu SepsEast 2018. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2018;24(3):100. ISSN 1211-264X.

ŠTEFAN M.: Léčba infekcí močových cest v éře antibiotické rezistence. UROLOGIE PRO PRAXI 2017, Vol. 18, č.1, s. 17-20. 1213-1768.

HOVORKOVÁ J., KOUDELKOVÁ I.: Péče o pacientku s amébovým jaterním abscesem a specifika práce na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. FLORENCE 2017, Vol. 13, č. 11, s. 14-15.      ISSN 1801-464X. 

KOUDELKOVÁ I., ŠTEFAN M.: Zkušenosti s ambulantním podáváním i. v. antibiotik ve Stacionáři pro parenterální antibiotickou léčbu na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. FLORENCE 2017, Vol. 13, č. 11, s. 16-17. ISSN 1801-464X. 

KOUDELKOVÁ I.: Early Warning Score v praxi. FLORENCE 2017, Vol. 13, č. 11, s. 22-23.      ISSN 1801-464X. 

ŠTEFAN M., CHRDLE A.: Nástrahy diagnostického procesu aneb „zamyšlení nad myšlením lékařů“. ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH 2016; Vol. 155; č. 7; s. 383-385. ISSN 0008-7335.

ZLÁMAL M.: HIV v gynekologii a urologii. Acta Medicinae 2016, Vol. 5, č. 4, s. 33-36. ISSN 1805-398X

HOLUB M.: Zpráva z kongresu SepsEast 2016. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2016, Vol. 22, č. 4, s. 166-167. ISSN 1211-264X.

SMÍŠKOVÁ D., LIMBERKOVÁ R., HERRMANNOVÁ K., ARIENTOVÁ S., MAREŠOVÁ V.: Parotitida stále s námi – klinické projevy a diagnostika v očkované a neočkované populaci. Vakcinologie 2016, Vol. 10, č. 2, s. 59-64. ISSN 1802-3150.

ŠTEFAN M., HOLUB M.: Ambulantní parenterální antibiotická terapie. ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH 2016; Vol. 155; číslo 3; s. 21-24. ISSN 0008-7335.

HOLUB M., BERAN O.: Nová definice sepse a septického šoku – Sepsis-3. KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ 2016, Vol. 22, č. 4, s. 141-143. ISSN 1211-264X.

ŠTEFAN M.: HIV-pozitivní pacient známý i neznámý: infekce HIV v urologii. ČESKÁ UROLOGIE 2016; Vol. 20; číslo 3; s. 195-203. ISSN 2336-5692.