Přehled výzkumných projektů řešených na KIN.

 • Projekt Agentury pro zdravotnický výzkum ČR reg. č. 15-30186A. "Alarminy v rozvoji a diagnostice septických komplikací tkáňového poškození" (hlavní řešitel Holub)   
  AZV ČR, 2015 - 2018
 • Institucionální podpora-sepse, projekt MO 1012 (spoluřešitelé Holub, Beran)
  MO ČR, 2015 - dosud
 • Specifický vysokoškolský výzkum (spoluřešitelé Holub, Beran)
  SVV, 2015 -dosud
 • Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II (spoluřešitel Holub)
  PROGRES, 2017 - dosud
 • Struktura, organizace a dynamika chromatinu (spoluřešitelé Arientová, Bartovská)
  UNCE, 2017
 • Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí (spoluřešitel Holub)
  PRVOUK, 2012 - 2016
 • Nové biomarkery pro časnou detekci nozokomiální infekce v intenzivní péči (hlavní řešitel Holub)
  IGA MZ ČR, 2010 - 2014
 • Prediktivní imunologické markery u pacientů s infekcí virem hepatitidy C (hlavní řešitel Chalupa)
  IGA MZ ČR, 2013 - 2015
 • Současný výskyt a epidemiologie viru hepatitidy E v České republice; sérologická a molekulárně biologická studie (spoluřešitel Chalupa).
  IGA MZ ČR, 2012 -2015
 • Ovlivnění imunitního a klinického stavu HIV-pozitivních pacientů bezpříznakovou infekcí parazitickým prvokem Toxoplasma gondi (spoluřešitel Beran)
  IGA MZ ČR, 2010 -2014
 • Klinicky manifestní příušnice v očkované populaci - genotypizace původce a sérologický profil pacienta (spoluřešitel Arientová)
  IGA MZ ČR, 2013-2015