V laboratoři Kliniky infekčních nemocí  1. LF UK a ÚVN jsou řešeny výzkumné projekty zaměřené zejména na imunopatofyziologii sepse a chronických virových infekcí.

V rámci těchto studií jsou zde prováděna pokročilá imunologická vyšetření, jejichž základem je polychromatická průtoková cytometrie umožnující fenotypizaci imunitních buněk z různých biologických vzorků, stanovení intra- a extracelulární produkce zánětových mediátorů a další analýzy. Pro charakterizaci virus-specifické imunity je k dispozici analyzátor Elispot. Laboratoř je dále vybavena laminárními biohazard boxy, centrifugou, inkubátorem a dalším zařízením pro provádění experimentálních studií zaměřených na různé aspekty imunitní odpovědi proti závažným bakteriálním infekcím. Laboratoř úzce spolupracuje s několika zahraničními pracovišti (Wadsworth Center v Albany, USA a Lund University ve Švédsku) a je školícím místem v rámci postgraduálního studia v biomedicíně.