Ve středu 15. února 2023 převzali zástupci ÚVN z rukou ředitelky obecně prospěšné společnosti Tichý svět Marie Horákové ocenění Tichá instituce. Zaznělo nejen ústní poděkování, ale také došlo na poděkování formou předání speciálního dortu z Tiché cukrárny.

Ocenění Tichá instituce uděluje naše nezisková organizace Tichý svět každoročně instituci, které si váží za péči o spoluobčany s postižením sluchu. Za rok 2022 získala titul Tichá instituce Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Jedním z důvodů byl fakt, že většina zdravotních sester nemocnice má v pracovních telefonech staženou aplikaci Tichá linka – online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči, a prošla školením ohledně využití této služby v případě, že přijde pacient s postižením sluchu,“ uvedla ředitelka organizace Tichý svět Marie Horáková.

Vážíme si ocenění, které jsme od společnosti Tichý svět obdrželi. Poskytovat bezbariérové prostředí pro handicapované spoluobčany patří mezi priority naší nemocnice. Aplikace umožňující online tlumočení ve znakovém jazyce a přepis slova ulehčuje a napomáhá komunikaci s neslyšícími. Je na místě poděkovat našim sestrám, které si osvojily práci s aplikací a aktivně ji využívají ve prospěch pacientů a případně i v komunikaci s jejich blízkými. Poděkování ale náleží také společnosti Tichý svět, která aplikaci poskytla,“ uvedla náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Lenka Gutová.

Tichý svět – nezisková organizace, která propojuje svět slyšících a neslyšících. Poskytuje osobám se sluchovým nebo kombinovaným postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.

Tichý svět – chráněná pracoviště – nezisková organizace podporující handicapované osoby v oblasti zaměstnávání a vzdělávání, která vytváří vhodné podmínky pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Organizaci tvoří provozy Tichá cukrárna (výroba cukrářských výrobků na zakázku), Tichá kavárna (kavárna s neslyšící obsluhou v Praze Ládví), Tiché zprávy (produkce zpráv pro neslyšící a překlady do znakového jazyka), Tichá jehla (šití z recyklovaných materiálů) a Tichý jazyk (výuka znakového jazyka).

Tichý svět – nasloucháme neslyšícím (tichysvet.cz)