V těchto dnech si připomíná Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)  již 10 let od zahájení provozu. v ÚVN. Činnost oddělení byla slavnostně odstartována za přítomnosti významných hostů, mezi nimiž byl i tehdejší náčelník Generálního štábu AČR, nynější prezident republiky Petr Pavel.

Čtvrtého července 2013 jsme začínali jako bakteriologická laboratoř, která prováděla kultivační vyšetření. Po roce provozu jsme získali akreditaci dle ČSN EN ISO 15186:2009 a obhájili 15186:2013. Počátkem května 2015 byl zahájen provoz laboratoře molekulární diagnostiky, a to zprvu s menší nabídkou vyšetření, posléze, za pandemie covid-19, až s trojnásobným navýšením počtu vyšetření jednostranně zaměřených na SARS-CoV-2. V současnosti zde poskytujeme pestré spektrum metod, z nichž jsme vybranou část v roce 2023 úspěšně akreditovali.  Počátkem roku 2016 pak následovalo rozšíření o laboratoř infekční sérologie. I v oblasti vyšetřovaní protilátek došlo v době pandemie k zavedení nové metody vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 a N-antigenu,  a tím k navýšení počtu vyšetření,“ přibližuje hlavní mezníky rozvoje laboratoří MUDr. Martina Čurdová, primářka OKM. 

Laboratoř je v současné době vybavena nejmodernějšími technologiemi a průběžně rozšiřuje nabídku svých vyšetření. Může se pyšnit nejen zrekonstruovanými prostorami, sofistikovaným přístrojovým vybavením, diagnostickými sety, ale především kvalifikovaným zdravotnickým personálem: „Jsem velmi ráda, že máme erudovaný a stabilní tým spolupracovníků. Ti jsou největší hodnota našich laboratoří! Využívám této příležitosti, abych poděkovala za dosavadní spolupráci. Věřím, že jsme se stali důležitým prvkem laboratorního komplementu a pevnou součástí naší nemocnice a že tomu tak bude i nadále,“ uvedla primářka Oddělení klinické mikrobiologie.

Za 10 let prošlo rukama personálu OKM (vyšetřili, prohlédli, „tzv. odečetli“) 715 649 vzorků od 432 567 pacientů.

Z historie:

Ústřední vojenská nemocnice má vlastní mikrobiologické laboratoře | Ministerstvo obrany (army.cz)

 

Více

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) - (www.uvn.cz)