11. dubna 2024

V úvodu 37. ročníku kongresu Aktuální gastroenterologie, pořádaném Ústřední vojenskou nemocnicí,  vyzval profesor Miroslav Zavoral přítomné k uctění památky nedávno zesnulého profesora Přemysla Friče, předního českého internisty a gastroenterologa, minutou ticha.

Následovala slavnostní Fričova přednáška v podání profesora Petruželky. Ve čtyřech přednáškových blocích kongresu byli účastníci seznámeni předními českými odborníky s novinkami v oblastech digestivní endoskopie, pankreatologie a hepatologie; ve variích druhého přednáškového bloku zazněly přednášky zabývající se racionálním použitím antibiotik v gastroenterologii, intestinálními komplikacemi protinádorové terapie, či operacemi refluxní choroby jícnu.

Tematické bloky vždy uzavřela bohatá diskuze, dotazy mohli klást jak účastníci v kongresovém sále ÚVN, tak i ti, kteří sledovali online přenos.

Vítáme možnost sdílet zkušenosti, výsledky výzkumů i trendy v oboru s kolegy. Zaujala mě přednáška M. Koudové, zabývající se genetickými aspekty adenokarcinomu pankreatu, ale nutno ocenit i všechna ostatní vystoupení,“ uvedla jedna z účastnic 37. ročníku Aktuální gastroenterologie.