F1 Umístění: budova ředitelství F1, přízemí

 

 • Provádí výzkum a vývoj  polního zdravotnického materiálu a techniky
 • Řeší projekty obranného výzkumu a vývoje a programové projekty podporované grantovými agenturami ČR
 • Spolupracuje při zadávání údajů o projektech a výsledcích výzkumu a vývoje  ÚVN do centrálních databází RIV a CEP
 • Zabezpečuje expertizní činnost v oblasti materiálně-technického zabezpečení vojenské zdravotnické služby s prioritami polní problematiky
 • Zpracovává odborné analýzy,  výzkumné a vývojové studie, takticko-technické požadavky na vývoj, předběžné a konečné vývojové projekty, odborné posudky, metodiky  a další  dokumenty  podle požadavků  odboru vojenského zdravotnictví MO
 • Zhotovuje  funkční vzory  a  prototypy  polního zdravotnického a veterinárního materiálu
 • Organizuje, zabezpečuje a provádí  ověřovací, kontrolní a vojskové zkoušky vyvinutých funkčních vzorů a  prototypů i komerčních výrobků,  zpracovává dokumentaci ke zkouškám
 • Provádí laboratorní zkoušky a  zkoušky  klimatické a mechanické odolnosti zdravotnického materiálu
 • Zpracovává dokumentaci  k zavedení vojenského zdravotnického materiálu a techniky do používání v AČR
 • Zpracovává technické části specifikací pro akvizice zdravotnické služby AČR
 • Provádí činnost v oblasti obranné standardizace za gesci vojenského zdravotnictví,tj. překlady a posuzování standardizačních dokumentů NATO, norem STANAG a spojeneckých publikací, zpracovává  návrhy na přistoupení a zavedení, zpracovává  České obranné standardy
 • Provádí redakční, editorské a  korektorské práce pro vydávání  odborného periodika „Zpravodaj vojenského zdravotnictví“ včetně zpracování tiskové předlohy, zabezpečení tisku a distribuce časopisu tuzemským a zahraničním odběratelům
 • Získává a poskytuje odborné informace v oblasti své působnosti
 • Provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti

 

Vedoucí oddělení:
Ing. Jaroslava Doležalová
Tel.: +420 973 208 559,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzkumný a vývojový pracovníci:

 • Ing. Eminger Karel
 • Ing. Špůrová Jana
 • Ing. Táborská Kamila
 • Ing. Rumlová Lubomíra