V rámci ÚVN je zřízena VR v souladu se svým statutem a plánem činnosti, a věnuje se posuzování nových návrhů výzkumných projektů, posuzování dílčích, průběžných a závěrečných zpráv o jejich řešení a dále hodnotí pokračování dlouhodobého koncepčního rozvoje ÚVN jako výzkumné organizace. Členové vědecké rady ÚVN:

 • prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
 • prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
 • prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
 • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
 • prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
 • prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
 • doc. MUDr. František Bělina, CSc.
 • doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
 • doc. MUDr. Franfišek Charvát, Ph.D.
 • prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
 • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
 • prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc., FRCPpsych
 • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 • Ing. Zbyněk Frolík
 • RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
 • prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
 • doc. MUDr. Svoboda Bohuslav CSc.

Za mimořádné/vynikající výsledky dosažené ve vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti a jejich publikační výstupy uděluje ceny ředitel ÚVN.