V rámci ÚVN je zřízena Vědecká rada v souladu se svým statutem a plánem činnosti, a věnuje se posuzování nových návrhů výzkumných projektů, posuzování dílčích, průběžných a závěrečných zpráv o jejich řešení a dále hodnotí pokračování dlouhodobého koncepčního rozvoje ÚVN jako výzkumné organizace.

Členové vědecké rady ÚVN:

Interní členové:

 • prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
 • prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
 • prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. FCMA
 • prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
 • doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas
 • doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.
 • doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D.
 • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
 • doc. MUDr. Miroslav Záleský, Ph.D.

Extramorální členové:

 • doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
 • prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPpsych
 • prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
 • brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
 • prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 

Ke stažení:

pdf Statut a jednací řád Vědecké rady (362 KB)