Rok 2005 byl pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha v mnoha směrech zcela zásadní a přelomový.V tomto roce byla  nemocnice  akreditována podle mezinárodních standardů  Joint Commission International  jako první zdravotnické zařízení nejen v České republice,  ale i ve střední a východní Evropě. Jedná se nejen o významné ocenění dlouhodobé práce všech zaměstnanců,  ale též o závazek do budoucna. Pracovníci ÚVN jasně prokázali, že v  turbulentním prostředí, které dnes v českém zdravotnictví existuje, je možné se úspěšně soustředit na systematické zvyšování kvality péče o naše pacienty.

Rokem 2005 jsme díky podpoře Ministerstva obrany, zřizovatele ÚVN Praha,  vstoupili do závěrečné etapy rekonstrukce pavilonů nemocnice. Po jejím ukončení bude ÚVN opravdovou nemocnicí třetího tisíciletí , která  poskytuje svým klientům nejen  vysoce kvalitní a bezpečnou zdravotní péči, ale také odpovídající komfort ubytování pro pacienty a pracovního prostředí pro personál.Dále byl zaveden projekt „Zelená cesta“, který zvýšil efektivitu péče o příslušníky ozbrojených sil ČR jak v oblasti preventivní, tak diagnostické a léčebné.ÚVN Praha hodlá i nadále akademizovat svá klinická pracoviště nejen systematickou spoluprací s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, lékařskými fakultami, Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy , ale také zřizováním klinik lékařských fakult přímo v nemocnici. Takto v roce 2005 vznikla sloučením interních oddělení Interní klinika 1. LF UK a ÚVN a rovněž vznikla chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN. Tento proces bude pokračovat tak, aby byly jak potenciál našich zaměstnanců, tak i technologické vybavení nemocnice využity pro pregraduální a postgraduální vzdělávání všech kategorií pracovníků ve zdravotnictví. V souladu s celosvětovým trendem v ÚVN pokračuje integrace jednotlivých pracovišť. V nemocnici jsou postupně vytvářena špičková koordinační centra sdružující péči podle stěžejních programů, např. robotické centrum, které je využíváno několika chirurgickými obory. Tím je jednak zajištěno maximální využití kvalifikovaných pracovníků i moderních technologií a dosahuje se větší míry spolupráce jednotlivých klinik a oddělení nemocnice. I nadále máme v ÚVN v úmyslu pokračovat v systematickém zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů, abychom dostáli našeho motta „Bonum aegroti suprema lex“, „Dobro pacienta je nejvyšší zákon“.

plukovník MUDr. Štefan Brunclík
ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha

pdf Výroční zpráva za rok 2005, česká verze (1.73 MB)

pdf Výroční zpráva za rok 2005, anglická verze (1.75 MB)