Parkování v areálu nemocnice je zpoplatněno částkou 30 Kč za každou započatou půlhodinu.

Úhrada parkovného se provádí pomocí platebního automatu umístěného na pravé straně před hlavním výjezdem. Areál ÚVN je nutné opustit do 10 minut po zaplacení.

Parkovací platební automatDovolujeme si vás upozornit, že při vjezdu do areálu nemocnice je každý řidič povinen vyzvednout si vjezdový lístek z automatické závory, to platí i pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P. V případě ztráty vjezdového lístku se hradí poplatek 1000 Kč.Bezplatné parkování:

  • Pro držitele průkazu ZTP (ZTP/P) se zvláštním označením(č.O1) je stání zdarma, při výjezdu se prokazuje držitel obsluze průkazem ZTP (ZTP/P).
  • v době od 07.00 do 18.00 hod. prvních 20 minut stání zdarma
  • v době od 18.00 do 07.00  hod. prvních 60 minut stání zdarma