ImageTřicetiletí existence nemocnice dostalo bohužel dramatický rámec okupace tehdejšího Československa Sovětskou armádou. Projevy tohoto aktu, vnitropolitické důsledky, neminuly ani ÚVN, její jednotlivé pracoviště. Smutným důsledkem pokusu o reformu tehdejšího režimu a jeho opětovného utužení byl nucený odchod některých pracovníků z nemocnice, či ovlivnění možností a služebního postupu u některých dalších.

Také mezinárodní izolace, respektive jen jednostranná orientace (příznačná zejména pro 70. léta), ovlivnila škálu a zaměření vědeckovýzkumné a odborné činnosti. Jedním z obecných důsledků tohoto stavu bylo opožďování za výdobytky vědy a technologického pokroku ve světovém měřítku.

Přesto, a to je podstatné, plnila ÚVN úlohu uznávaného centra čs. medicíny. Vysoká profesionalita a pevné odborné zaměření byly orientací, která do značné míry překlenula snahy o zpolitizování mediciny - jevy tolik příznačné pro další oblasti života tehdejší čs. společnosti. Stala se tak devizou, která osvědčila svou platnost i v nadcházejících nových podmínkách.