A3 Umístění: budova A, vchod A3

Objednávání pacientů: Recepce tel: +420 973 203 463

 

Ústřední lékařsko – psychologického oddělení nabízí široké spektrum psychoterapeutických služeb pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Dle indikace je pacientům poskytována krizová intervence, psychologické poradenství či psychoterapie (individuální, párová, rodinná, skupinová) v souladu s akreditovanými psychoterapeutickými směry (psychodynamická, kognitivně-behaviorální, humanistická, systemická a rodinná). Nabízena je rovněž podpůrná psychologická péče formou nácviku relaxačních technik. Z kapacitních důvodů je pacientům poskytována především krátkodobá až střednědobá psychoterapeutická podpora. V případě zájmu je možno zajistit psychoterapeutické služby i v cizím jazyce.