V době otevření nově postavené ÚVN v roce 1938, tehdy Masarykovy vojenské nemocnice, hlásaly titulky médií: Do nejmodernější nemocnice v Československu přicházejí první pacienti. ÚVN se vtiskla do povědomí jako zařízení na nejvyšší úrovni, spojované s vysokou profesionalitou, pokrokovostí, moderním vybavením a špičkovou péčí. Uplynulo osmdesát let.

Jeden lidský život, za který se tu vyléčily statisíce pacientů. Nemocnice prošla obdobími rozkvětu, ale zažila i těžké časy normalizace. V současnosti se dynamicky rozvíjí, má potenciál být na vrcholu českých zdravotnických zařízení jak co do přístrojové vybavenosti, sofistikovaného zařízení, tak svým lidským potenciálem. Přeji ÚVN, aby tento potenciál naplno využila, aby její pacienti byli nadále spokojení, cítili se bezpečně a vnímali, že zde stále platí: Dobro pacienta nejvyšší zákon - Bonum aegroti suprema lex.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel nemocnice